מה חדש ב-JAWS 2019

עמוד זה מתאר את התכונות והשיפורים החדשים הזמינים ב-JAWS 2019.

לנוחיותך, ניתן לנווט בקלות למקומות הבאים:

תכונות כלליות של JAWS2019

אתחול מהיר יותר של JAWS על ידי מתן הרשאה זמנית בעת בדיקת הרשאה

JAWS 2019 מציע קונספט חדש למיזעור ההשהייה באתחול התוכנה בזמן שמתבצעת בדיקת הרשאה. בגרסאות קודמות, JAWS לא הופעל עד שלא נמצאה הרשאה מתאימה. כיוון שהרשאה יכולה לכלול גם חיפוש רישיון ברשת, הזמן שעובר עד לרגע שבו JAWS מתחיל לדבר יכול להיות משמעותי. אמנם לא ניתן להפוך את תהליך בדיקת ההרשאה למהיר יותר באופן ישיר, תהליך בדיקת ההרשאה יבוצע כעת במקביל לאתחול. תוך כדי ש-JAWS מחפש אחר הרשאה, התוכנה תיכנס למצב הרשאה זמנית מיוחד אשר מספק תפקוד מוגבל, הדומה לתפקוד הזמין במסך הכניסה, כך שביכולתך להשתמש בדיבור ובברייל במקביל לחיפוש אחר הרשאה. כאשר בדיקת ההרשאה מסתיימת, JAWS משתמש בערכת התכונות המתאימה בהתאם לרישיון.

הפרדה בין סקריפטים של Office

התמיכה של JAWS ב-Microsoft Office עבור Word, Outlook, ו-Excel הופרדה כעת לערכות סקריפטים שונות אשר נטענות כעת בהתאם לגרסת Office הפועלת במחשב. הדבר הופך את היכולת להמשיך ולהכניס שיפורים לתמיכה ב-Office 365 בעתיד ללא הסיכון לפגוע בתפקוד של JAWS בגרסאות קודמות של Office עבור משתמשים/ות אשר עדיין מסתמכים/ות על גרסאות ישנות אלה לקל יותר. במידה והינכם/ן עובדים/ות עם Office 2016 או Office 365, ומספר הגרסה כולל מספר מהדורה של 10000 ואילך, ההגדרות החדשות שנוצרו עבור Office והיישומים Word, Outlook, ו-Excel אמורות להיטען בעת הפעלת יישומים אלה. במידה והינך עובד/ת עם גרסאות Office ישנות יותר, JAWS אמור לטעון את ההגדרות הקלסיות עבור Word, Outlook, או Excel.

לבדיקת גרסת Office ומספר מהדורה בה הינך משתמש/ת, לחץ/י CTRL+INSERT+V. פקודה זו תציין גם האם הינך רץ עם גרסה קמעונאית או גרסת מנוי של Office. כדי לבדוק אלו הגדרות של JAWS טעונות, לחץ/י INSERT+Q.

שיפורי ביצועים ביישומי Office 365

בזכות השינויים שבוצעו להפרדת התמיכה ב-Office 365 מגרסאות Office קודמות, אנו יכולים כעת להנות מייתרונות רבים מתפקוד חדש של UIA אשר מסופק ע"י Microsoft. ישנן גם פחות החלטות לקבל בעת ביצוע שינויים כיוון שאין עוד גרסאות Office אחרות שבהן אנו עלולים לפגוע. כתוצאה מכך, משתמשים/ות אמורים/ות להרגיש בשיפור ביצועים ותגובה משמעותיים בעת שימוש בגרסאות עדכניות של Word, Excel, ו-Outlook. כמה אזורים שבהם משתמשים/ות ירגישו בשיפור תגובה כוללים:

עבור משתמשי ברייל, מידע על עיצוב ומרווחים במסמך מופיע כעת באופן מדוייק יותר. הדבר כולל כניסות, יציאות, ומרווחים של טאב. שיפרנו גם מצבים בהם סמן הברייל אינו היה ממוקם כנדרש, דבר אשר היה הופך לפעמים עריכה עם ברייל לקשה יותר.

במידה והינך משתמש/ת בצג ברייל עם תאי מצב, יהיה כעת קל יותר לדעת האם מלל ממורכז או מיושר לימין או שמאל על ידי הצגת "רכז" או "יי" או "יש" בשני התאים הראשונים בעת מיקוד על השורה הכוללת את התוכן הממורכז או המיושר לאחד הכיוונים.

התראה על שגיאות איות ב-Word 365

JAWS היה קורא המסך הראשון שהציע זיהוי של שגיאות איות ב-Microsoft Word במהלך 1998. תכונה זו ציינה כאשר הסמן נכנס ויצא מתוך שגיאת איות או דקדוק בעת ניווט וידעה גם לספור את כמות השגיאות בשורה מסוימת. שגיאות אלה מסומנות גם בברייל באמצעות נקודות 7 ו-8. למרות זאת, היכולת לספור את כמות השגיאות ולסמנן בברייל גרמה עם הזמן לעיקוב משמעותי בתגובה בעת ניווט במסמך וכובתה כברירת מחדל.

השיפורים לתכונה זו ב-JAWS 2019 מציעים כעת את כל הכתוב קודם לכן וגם דברים נוספים מעבר לתפקוד הקודם:

להגדרת או ביטול השמעת צליל הזמזום בעת לחיצה על רווח לאחר כתיבת מילה שגוייה, פתח/י את תכונת ההגדרות המהירות (INSERT+V) מתוך Word או Outlook ובחר/י או נקה/י את תיבת הסימון "זמזום איות על מילים שגויות". אפשרות זו זמינה בעת שימוש ב-JAWS עם גרסאות של Office 365 הגבוהות מ-16.0.10000.

אפשרויות האיות האחרות בהגדרות המהירות עבור Microsoft Word, "זיהוי שגיאות איות" ו"זיהוי שגיאות דקדוק," נשארו כרגע ללא שינוי. הן מאפשרות לך לכוון בין היכולת לכבות זיהוי שגיאות, השמעת שגיאות איות ודקדוק במהלך ניווט על פי תו, מילה, שורה, או במהלך הקראת הכל, או השמעת שגיאות איות ודקדוק+כמות.

אפשרות חדשה לביטול שאלת היציאה מ-JAWS לכיבוי מהיר יותר

בעת ביצוע אחת הפקודות ליציאה מ-JAWS כולל INSERT+F4, מוצגת שאלה השואלת האם הינך בטוח/ה שברצונך לצאת מ-JAWS. ביכולתך ללחוץ על ENTER ליציאה או ESC לביטול. JAWS 2019 מאפשר לך כעת לבטל שאלה זו כך ש-JAWS יסגר מיידית. לביטול שאלת הכיבוי, פתח/י את תיבת הדו-שיח הגדרות בסיסיות הנמצאת בתפריט האפשרויות של JAWS, ונקה/י את תיבת הסימון "בקשת אישור בעת יציאה מ-JAWS".

שיפור זיהוי של תיקון אוטומטי ב-Word ו-Outlook

בזכות התמיכה המשופרת ב-UIA בגרסאות של Office 365 הגבוהות מ-16.0.10400, JAWS יכול להודיע לך באופן מיידי בעת ביצוע תיקון אוטומטי למלל בעת עריכת מסמכים ב-Word או בעת יצירת הודעות דואר אלקטרוני ב-Outlook. כברירת מחדל, בעת הקלדה ב-Word או בתוך גוף של הודעת דואר אלקטרוני ולחיצה על רווח אחרי מילה שתוקנה באופן אוטומטי, JAWS משמיע צליל קופץ. בנוסף, במקרה של עצירה בהקלדה, כך שהדיבור אינו נקטע, JAWS אומר "תיקון אוטומטי" ולאחר מכן את המילה שתוקנה כולל האיות.

בעת ניווט במסמך, JAWS יכול להודיע במידה ו-Word ביצע תיקון אוטומטי למלל הנוכחי. לאחר מכן ניתן יהיה ללחוץ על ALT+SHIFT+F10 לפתיחת תפריט הקשר המאפשר לבטל את התיקון, לעצור תיקון אוטומטי של אותה המילה, או לשנות את אפשרויות התיקון האוטומטי הכלליות. לדוגמה, במידה ו-JAWS מודיע לך שמילה שהקלדת ברגע זה תוקנה אך ברצונך להשתמש במילה באופן בו כתבת אותה, ביכולתך לנווט בחזרה אל הפריט, ללחוץ על ALT+SHIFT+F10, ולבחור ב"שינוי בחזרה."

הערה: בעת הקלדה בגוף של הודעה חדשה ב-Outlook, JAWS יכול להודיע על כך שמלל תוקן באופן אוטומטי, אך תפריט ההקשר לשינוי אפשרויות התיקון האוטומטי נגיש רק באמצעות העכבר. Microsoft מאפשרת כרגע לפקודה ALT+SHIFT+F10 לפעול רק ב-Word.

במידה וברצונך לא לקבל הודעות על תיקון מלל אוטומטי בעת לחיצה על רווח, יש לפתוח את ההגדרות המהירות (INSERT+V) מ-Word ולכבות את האפשרות "זמזום איות על מילים שגויות". שים/י לב שפעולה זו תכבה גם את צליל הזמזום המציין מילה שגוייה.

במידה וברצונך ש-JAWS לא יודיע על תיקון אוטומטי בעת ניווט במסמך, יש לפתוח את ההגדרות המהירות מ-Word ולכבות את האפשרות זיהוי של תיקון אוטומטי"."

תמיכה בעריכת מסמכים משותפת ב-Word 365

במידה ומסמך משותף פתוח על ידי מספר משתמשים/ות, JAWS יכול לבצע כעת את הדברים הבאים:

מקשי ניווט מהירים זמינים כעת ב-Google Docs

Google Docs מספק מספר צירופי מקשים כדי לעזור למשתמש/י לנווט במסמך באופן יעיל יותר. למרות זאת, פקודות אלו מורכבות לגילוי ושימוש באופן תדיר. לדוגמה, ביכולתך ללחוץ על ALT+CTRL+N ולאחר מכן ALT+CTRL+H למעבר אל הכותרת הבאה, פעולה שיכולה להיות קשה לביצוע פעמים רבות.

לשיפור הניווט במסמך, ביכולתך ללחוץ כעת על INSERT+רווח ולאחר מכן Q ב-Google Docs להפעלת שכבת מקשי ניווט מהירים. תמיכה בברייל צריכה להיות מופעלת ב-Google Docs כדי שמקשי הניווט יפעלו באופן תקין. במידה ותמיכה בברייל אינה מופעלת, לחץ/י על ALT+SHIFT+A עבור תפריט הנגישות, פתח/י את תפריט המשנה הגדרות, ולחץ/י ENTER על הפעלת תמיכה בברייל. לאחר הפעלת שכבת מקשי הניווט המהירים, הפקודות הבאות זמינות לנוחיותך:

ביטול חיווי על מקש TAB

עבור משתמשים/ות אשר משאירים/ות את חיווי ההקלדה מופעל, JAWS לא יכריז יותר על מקש TAB כברירת מחדל. הדבר אומר שלא יישמע באופן רציף "ALT+TAB" בעת מעבר בין יישומים או שלא יישמע "TAB" בעת ביצוע מעבר בין קישורים בדפי אינטרנט.

אם ברצונך להמשיך לשמוע את מקש TAB, או שברצונך להשתיק מקשים אחרים כגון רווח, ENTER, או ESC, בצע/י את הדברים הבאים:

  1. לחץ/י INSERT+6 בשורת המספרים לפתיחת מרכז ההגדרות.
  2. לחץ/י CTRL+SHIFT+D לטעינת קובץ הגדרות ברירת המחדל.
  3. הקלד/י "תוויות מקשים."
  4. לחץ/י על החץ התחתון למעבר אל ניהול תוויות מקשים, ולאחר מכן לחץ/י על מקש הרווח לפתיחת תיבת הדו-שיח.
  5. נווט/י ברשימה עד שתמצא/י את המקש שאותו ברצונך לשנות ולאחר מכן השתמש במקש הרווח למיתוג בין הקראה להשתקה.
  6. בחר/י אישור לסגירת תיבת הדו-שיח.
  7. בחר/י אישור ליציאה ממרכז ההגדרות.

עזרה בשיפור מוצרי Freedom Scientific

JAWS 2019 כולל אפשרות חדשה המאפשרת שליחת מידע אנונימי ל-Freedom Scientific המאפשר לשפר את אמינות התוכנה, זיהוי קריסות, ועוד. המידע נשלח באופן אשר אינו חושף פרטים אישיים של המשתמש/ת. ניתן להצטרף או לבטל את ההשתתפות בתוכנית באשף ההפעלה הראשונית, או במרכז ההגדרות.

שיפורים ב-JAWS 2019.1909.28 (ספטמבר 2019)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו ב-JAWS 2019 בין עדכון אוגוסט 2019 לעדכון ספטמבר 2019.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

שיפורים ב-JAWS 2019.1907.42 (אוגוסט 2019)

עדכון זה למהדורת אוגוסט 2019 מתקן בעיה שנתגלתה לאחרונה הגורמת לסקריפטים של JAWS לא להיטען כנדרש עבור יישום Skype עבור שולחן העבודה בגרסת עדכון 8.51, אשר הופצה במהלך אוגוסט 2019. ייתכן ויהיו יישומים נוספים שבהם סקריפטים לא ייטענו כנדרש ללא תיקון זה, כמו למשל גרסת שולחן העבודה עבור היישום Slack.

שיפורים ב-JAWS 2019.1907.31 (אוגוסט 2019)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו ב-JAWS 2019 בין עדכון יוני 2019 לעדכון אוגוסט 2019.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

שיפורים ב-JAWS 2019.1906.10 (יוני 2019)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו ב-JAWS 2019 בין עדכון אפריל 2019 לעדכון יוני 2019.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

שיפור תמיכה בגישה לתגובות ושינויים בברייל

למשתמשים/ות העושים/ות שימוש בברייל ככלי ניווט עיקרי במסמכי Word, השינויים שלהלן משפרים באופן משמעותי את החוויה בעת ניסיון לגשת לתכונות מסמך שונות כגון תגובות, שינויים, הערות שוליים והערות סוף מצג הברייל.

שיפורים ב-JAWS 2019.1903.47 (מרץ 2019)

עדכון זה למהדורת מרץ 2019 מתקן נפילות חמורות של JAWS בעיקר בעת מעבר בין חלונות Chrome לבין חלונות אחרים.
יש להתקין עדכון זה למהדורת מרץ 2019 בדחיפות לפעולה תקינה של התוכנה.

שיפורים ב-JAWS 2019.1903.9 (מרץ 2019)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו ב-JAWS 2019 בין עדכון ינואר 2019 לעדכון מרץ 2019.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

שיפורים בבחירת והעתקת תוכן ב-Chrome

לאחר עבודה צמודה עם מפתחים ב-Google, אנו שמחים להודיע כי החל מגרסת Chrome 74.0.3717, עדכון אשר אמור להשתחרר לציבור הרחב באפריל 2019, בחירת והעתקת מלל באמצעות המקלדת תכלול כעת סימוני HTML כמו שביצענו ב-Internet Explorer מזה שנים.
האפשרות, אשר זמינה לכל משתמשי JAWS ו-Fusion 2019, מאפשרת להעתיק קישורים חיים, רשימות, טבלאות, ופריטים אחרים ולהדביקם לכל מקום אחר, מבלי לאבד את העיצוב שלהם.

תמיכה בסמן הווירטואלי במצגות של powerPoint

בעת לחיצה על מקש F5 להפעלת הצגת שקופיות ב-PowerPoint, ניתן כעת להשתמש בסמן הווירטואלי לניווט בתוכן השקופית בדומה לדף אינטרנט. האפשרות מאפשרת ביצוע של הדברים הבאים:

כיבוי סינון של קישורים כפולים כברירת מחדל ב-Chrome ו-Firefox

פעמים רבות, כותבי אתרי אינטרנט יוצרים קישורים גרפיים וקישורי מלל, שהם בעצם שני קישורים נפרדים, אך בפועל מובילים לאותו המקום בדיוק.
במקרים מסוג זה, JAWS היה מציג רק את קישורי המלל כברירת מחדל מזה שנים רבות, במטרה לעזור לאדם עיוור להבין מה קורה בדף באופן יעיל יותר.
החל מעדכון מרץ 2019, JAWS יציג את שני הקישורים, וזאת בשל בעיות של סינכרון של הסמן החזותי של דפדפן האינטרנט, לבין הסמן הווירטואלי של JAWS, דבר החשוב באתרים חדשים רבים אשר מסתמכים על עקיבת סמן חזותית של הדפדפן לצורך הפעלת פעולות שונות.

שינויים נוספים

שיפורים ב-JAWS 2019.1901.66 (ינואר 2019)

להלן רשימת השיפורים שבוצעו בין המהדורה הראשונה של JAWS 2019 לבין עדכון ינואר 2019.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

הוספה/הסרה של קולות Vocalizer Expressive

כלי זה הנכלל בגרסאות העדכניות של JAWS, ZoomText, ו- Fusion מספק דרך פשוטה להתקנה, הסרה, ושמיעת דוגמאות של קולות Vocalizer Expressive 2 שבהם נעשה שימוש בשלושת המוצרים. הדבר מונע את הצורך להוריד את הקולות מדפים חיצוניים והופך את כל התהליך לפשוט וקל יותר עבור כל המוצרים. יש לזכור, שלאחר הגדרת קולות עבור אחד מהמוצרים, אין צורך להתקינם שוב עבור המוצרים האחרים.

מהחלון הראשי של JAWS, יש ללחוץ על ALT+א לפתיחת תפריט אפשרויות, להרחיב את תפריט המשנה קולות, ולאחר מכן לבחור באפשרות הוספה/הסרה של קולות לפתיחת תיבת הדו-שיח להוספה/הסרה של קולות Vocalizer Expressive.

תיבת הדו-שיח כוללת:

הכלי מאפשר גם יכולת של התקנה והגדרה של מספר קולות בשפות לטיניות לשימוש עם JAWS בנוסף לקולות באנגלית ומעבר קל ביניהם

שיפורים נוספים

חזרה לראש הדף