ElBraille-W40J G2

מחשב נייד עם דיבור
וקלט/פלט בברייל
ElBraille-W40J G2

מדריך התחלה מהירה

גרסה 1.2
03 פברואר, 2020
כל הזכויות שמורות © 2019, ל-Elita Group LTD.
כל הזכויות שמורות © 2019, ל-Freedom Scientific Inc.
מדריך משתמש זה חל על ElBraille-W40J G2A, ElBraille-W40J G2E, ו-ElBraille-W40J G2G.
מידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אין לשכפל או להעביר שום חלק מפרסום זה בשום צורה שהיא או בכל דרך אלקטרונית או מכנית, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של Elita Group LTd או Freedom Scientific Inc.
JAWS הינו סימן מסחרי רשום של Freedom Scientific בארצות הברית ובמדינות אחרות. Microsoft ו- Windows הינם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו / או במדינות אחרות.

הקדמה

ברוך הבא ל-ElBraille שלך, התחליף המושלם של המאה ה-21 עבור מחשבי הברייל הייעודיים. באמצעות הרצת Windows 10 עם JAWS, וצג ברייל עם מקלדת ברייל מלאה, ה-ElBraille 40 שלך הינו מחשב נייד מלא ונגיש.

ה-ElBraille כולל את התכונות העיקריות הבאות:

מה בקופסה

פריסה פיזית

מקם את ה-ElBraille על משטח שטוח כך שהפתח לצג הברייל נמצא ישירות מולך.

מצידו השמאלי של המכשיר, בעת מעבר מלפנים לאחור, תמצא ידית לנעילה ושחרור של צג ה-Focus.

מצידו הימני של המכשיר, בעת מעבר מלפנים לאחור, תמצא חיבור לאוזניות, חריצים לכרטיסי SD ו-Micro-SIM, שני חיבורי USB רגילים, וחיבור USB-C. החריץ לכרטיס ה-Micro-SIM נמצא ישירות מתחת לחריץ עבור כרטיס ה-SD ומאפשר לך להכניס כרטיס SIM מספק סלולרי ולהשתמש במודם הדור הרביעי המובנה. חיבור ה-USB-C משמש לטעינת יחידת ה-ElBraille ובנוסף לחיבור ה-ElBraille למחשב כך שתוכל להשתמש בצג הברייל Focus 40 Blue דרך USB עם מכשיר אחר.

חלקה הקדמי של היחידה מכיל את צג הברייל. המיקרופון המובנה ממוקם בחלק הקדמי ביותר בצמוד לפינה הימנית.

מעל הצג ישנם שבעה כפתורים. במעבר משמאל לימין, הינם; E1, נדנדת הגברת/הנמכת העוצמה, E2, E3, E4, E5, E6 (מכונה גם כפתור מצב חיבור צג הברייל), ו-E7. כפתור הפעלה שקוע ממוקם ישירות מעל E1. הרמקולים ממוקמים משמאל ומימין לכפתורים הללו ומנורת ה-LED ממוקמת מתחת לרמקול הימני. קיים גם חריץ אוורור הממוקם גם הוא מעל הכפתורים לקראת האמצע.

סוגי חיווי LED

הטבלה הבאה מכילה את כל סוגי חיווי ה-LED.

צבעפירוש
ירוקהיחידה פעילה ופועלת על סוללה
צהובהיחידה פעילה ומחוברת לחשמל באמצעות הספק החשמלי
אדוםהיחידה כבויה ונטענת
ללא חיוויהמכשיר כבוי ואינו נטען. במידה והיחידה מחוברת לחשמל, הדבר יסמן גם שהסוללה טעונה במלואה.

עגינה וניתוק של צג הברייל

לעגינת ה-Focus 40 Blue עם ה-ElBraille, בצע את הפעולות הבאות:

 1. משוך בעדינות את ידית הנעילה בצידו השמאלי של ה-ElBraille עד שהיא נסוגה במלואה. אין לנסות למשוך בידית מעבר לנקודה שבה היא עוצרת.
 2. הנמך את צג ה-Focus עד שינוח בחלקו הפתוח של ה-ElBraille ווודא שחלקו האחורי של ה-Focus חופף באופן מלא לחלק המכיל את כפתורי ה-ElBraille.
 3. לחץ על ידית הנעילה לנעילת הצג במקומו והקמת חיבור ה-USB.

ברוב המקרים, ביכולתך להשאיר את ה-Focus מחובר ל-ElBraille כך שביכולתך להשתמש בו באמצעות Bluetooth או עם USB במכשיר אחר ולחזור בקלות להשתמש בו עם ה-ElBraille. במידה והינך צריך לנתק את ה-Focus 40 Blue, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הסר את ה-ElBraille מתיק הנסיעה.
 2. משוך בעדינות את ידית הנעילה בצידו השמאלי של ה-ElBraille עד שהיא נסוגה במלואה. אין לנסות למשוך בידית מעבר לנקודה שבה היא עוצרת.
 3. הרם מעט את הקצה השמאלי של הצג והחלק אותו לשמאל לשחרור החיבורים הימניים ולאחר מכן הרם אותו מחוץ ליחידה.

במידה וה-Focus אינו מחובר, ביכולתך להמשיך ולתפעל את ה-ElBraille באמצעות מקלדת USB או Bluetooth רגילה כיוון שה-ElBraille הינו מחשב Windows 10 מלא.

תיאור פקדי Focus Blue

תאי הברייל המתרעננים ממוקמים בחלקה הקדמי של היחידה. ישנו לחצן ניתוב סמן מעל לכל תא ברייל. בכל קצה של משטח הצג קיימות נדנדות ניווט המשמשות לניווט קל. מעל לכל נדנדת ניווט ממוקם לחצן מצב ניווט הממתג בין מצבי ניווט שונים.

ישירות מעל לחצני ניתוב הסמן ממוקמת מקלדת ברייל של 8 נקודות בסגנון Perkins. במבט מהמרכז, יד שמאל תהיה ממוקמת על המקשים הבאים: נקודה 1 מתחת לאצבע, נקודה 2 מתחת לעמה, נקודה 3 מתחת לקמיצה, ונקודה 7 מתחת לזרת, בעוד שמתחת ליד ימין יהיו: נקודה 4 מתחת לאצבע, נקודה 5 מתחת לעמה, נקודה 6 מתחת לקמיצה, ונקודה 8 מתחת לזרת. מקשים אלה משמשים להזנת מלל וביצוע פקודות. בין נקודות 1 ו-4 קיים כפתור תפריט המשמש לגישה לתפריט ההגדרות של Focus ובנוסף מאפשר הצגת מידע אודות מצב ה-Focus בזמן שימוש.

בפינה התחתונה, ישירות מתחת ובמרכז הצג ממוקם מקש רווח. במקש זה נעשה שימוש ביחד עם מקשי הברייל השונים בעת ביצוע פקודות. פקודה המכילה את מקש הרווח מכונה בדרך כלל פקודת אקורד. לדוגמה, אקורד L או אקורד של נקודות 1-2-3.

בחלקו הקדמי של הצג קיימים הפקדים הבאים, ממוקמים משמאל לימין: לחצן גלילה שמאלי, נדנדה שמאלית, לחצן בחירה שמאלי, לחצן Shift שמאלי, לחצן Shift ימני, לחצן בחירה ימני, נדנדה ימנית, ולחצן גלילה ימני. למידה נוסף אודות פקדי Focus Blue, עבור למדריך המשתמש של Focus Blue הנמצא ברשותך.

סקירה כללית של JAWS BrailleIn

תכונת JAWS BrailleIn מאפשרת לך להשתמש במקלדת הברייל בסגנון Perkins על צג הברייל לשליטה ב-ElBraille. באמצעות המקלדת ופקדים אחרים של ה-Focus, ביכולתך לבצע את כל פקודות Windows ו-JAWS שהינך מבצע באמצעות מקלדת QWERTY רגילה. בנוסף, ביכולתך גם להזין מלל באמצעות ברייל מקוצר או מלא. למידע נוסף אודות BrailleIn, עיין בעזרה של JAWS.

מקשי צירוף ראשיים

השתמש במקשי צג הברייל להדמיית צירופי מקשים הכוללים Ctrl, Alt, את מקש Windows, Shift, או מקש JAWS (Insert). לשימוש במקשי צירוף ראשיים אלו בעת הקלדת צירוף מקשים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. החזק את אקורד של נקודה 8 ולאחר מכן לחץ על מקשי הצירוף הראשיים התואמים לצירוף המקשים. צירופי מקשים של מקשי צירוף ראשיים רשומים להלן.
 2. לאחר יצירת החלק של מקשי הצירוף הראשיים בצירוף המקשים, שחרר את המקשים ולחץ על החלק הנותר של צירוף המקשים. לדוגמה, לביצוע צירוף המקשים Ctrl+Shift+V, לחץ על אקורד של נקודות 3-7-8, שחרר את המקשים, ולאחר מכן לחץ V (נקודות 1-2-3-6).
  מקשי הצירוף הראשיים הם כדלקמן:
  • מקשי הפונקציה (F1 עד F12): נקודה 1
  • Insert: נקודה 2
  • Ctrl: נקודה 3
  • מקש Windows: נקודה 4
  • מקש JAWS: נקודה 5
  • Alt: נקודה 6
  • Shift: נקודה 7

במקום לזכור את המקשים הללו בהתאם למיקום שלהם בנקודות, ייתכן ויהיה קל יותר ללמוד את האצבעות המשוייכות לכל מקש. כאשר כל אצבעותיך נמצאות על צג הברייל, הפריסה תהיה:

שים לב שביכולתך ליצור התאמה רופפת בין זוגות של אצבעות מתיאור זה. לדוגמה, האצבע השמאלית מדמה את מקשי הפונקציה בעוד שהאצבע הימנית מדמה את מקש Windows בהתאמה. ניתן ליצור התאמה ברורה יותר בין העמה השמאלית והימנית. השמאלית מדמה את מקש JAWS והימנית מדמה את מקש Insert, כאשר שניהם משמשים לרוב עבור אותן המטרות בעת שימוש ב-JAWS. לבסוף, הקמיצה השמאלית והימנית מדמות את המקשים Ctrl ו-Alt בהתאמה, דבר ההופך את שני מיקומים אלה לקלים לזיכרון.

לאחר שמבינים את פריסה זו, קל לתפוס שבעת שימוש במקש צירוף ראשי, או בצירוף של מקשי צירוף ראשיים כחלק מפקודה, אקורד של נקודה 8 ייכלל תמיד.

לבסוף, לחיצה על כל אחד ממקשי הצירוף הראשיים הללו עם אקורד של נקודה 8 מהווה פעולה דומה ללחיצת המקשים המקבילים במקלדת QWERTY. המחשב ממתין למקש או למקשים שאותם מקשי הצירוף הראשיים ישנו. כך למשל, לחיצה על אקורד של נקודות 3-8 מהווה פעולה זהה ללחיצה על מקש Ctrl. לאחר מכן Windows ממתין למקש אשר ישלים את הצירוף עם CTRL, כמו למשל האות A ליצירת Ctrl+A לבחירת הכל, או האות C ליצירת Ctrl+C להעתקת המלל הנבחר לזיכרון הזמני. חזרה על צירופי מקשים שבהם נעשה שימוש באופן תדיר כמו למשל צירופי מקש CTRL שהוזכרו קודם לכן, פקודות Windows כגון מקש Windows+M, ופקודות JAWS כגון Insert+T יטביעו את שיוכי המקשים הללו חזק יותר בזיכרונך.

מקשי פונקציה

להדמיית מקשי הפונקציה (F1 עד F12), לחץ על אקורד של נקודות 1-8 ולאחר מכן A עד L (התואמים ל-1 עד 12). לדוגמה, להדמיית מקש F6, לחץ על אקורד של נקודות 1-8, ולאחר מכן F (נקודות 1-2-4). במידה ומקשי הפונקציה הינם חלק מצירוף מקשים, הוסף את מקשי הצירוף המתאימים בעת החזקת אקורד של נקודות 1-8. לדוגמה, להדמיית צירוף המקשים Insert+F2, לחץ על אקורד של נקודות 1-2-8, ולאחר מכן B (נקודות 1-2).

התחלה מהירה

שים לב: לפני הפעלת ElBraille בפעם הראשונה, טען את הסוללה במלואה באמצעות הספק החשמלי שסופק עם היחידה. היחידה מפיקה שני צלילים עולים ורוטטת בעת חיבור הספק החשמלי ומפיקה שני צלילים יורדים בעת ניתוק הספק החשמלי. בעת טעינת הסוללה, מנורת ה-LED מאירה באדום. יידרש זמן של כ-5 עד 7 שעות לטעינת היחידה במלואה.

הפעלת ElBraille

להפעלת ה-ElBraille, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה השקוע הממוקם ישירות מעל E1 עד שהיחידה תפיק רטט וצפצופים. בעת תהליך האתחול, תושמע סידרת צלילים קצרים וניתן יהיה לחוש ברטט מדי פעם. ברגע שהמכשיר עלה, ניתן יהיה לשמוע את JAWS מדבר ויוצג מלל כלשהו על הצג. לבסוף, תמוקם על שולחן העבודה של Windows.

כיבוי או הפעלה של ElBraille מחדש

כדי להעביר את ElBraille למצב שינה, לכבותו באופן מלא, או להפעילו מחדש, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על מקש Windows+D (אקורד של נקודות 4-8 ולאחר מכן נקודות 1-4-5) להעברת המיקוד אל שולחן העבודה.
 2. לחץ Alt+F4 (אקורד של נקודות 1-6-8 ולאחר מכן נקודות 1-4-5) לפתיחת תיבת דו-שיח הכיבוי של Windows.
 3. בתיבה המשולבת, השתמש בנדנדה השמאלית לבחירת אפשרות כלשהי ולאחר מכן לחץ על נקודה 8. במידה והינך מחליט להמשיך לעבוד, לחץ אקורד Z (נקודות 1-3-5-6+רווח) לביטול.

ביכולתך גם ללחוץ על לחצן ההפעלה להעברת ElBraille למצב שינה. לחץ על לחצן ההפעלה שוב כדי להעיר את היחידה ולחזור לעבוד מהמקום בו הפסקת.

שים לב: כיבוי או הפעלה מחדש עלולים להימשך זמן מה. אנא המתן להתראות הרטט המצביעות על סיום תהליך הכיבוי או הפעלת המכשיר.

תפריט החירום של ElBraille

לעיתים, ייתכן שיהיה צורך לכבות או להפעיל מחדש במידה והמכשיר אינו פועל כראוי. לדוגמה, מקרים בהם אבד פלט הדיבור והברייל מ-JAWS. ביכולתך לבצע זאת בקלות באמצעות תפריט החירום של ElBraille. תפריט זה מספק פלט בדיבור וברייל גם במידה ו-JAWS אינו פועל כראוי.

לפתיחת תפריט החירום, לחץ והחזק את כפתור ה-E1. יישמע צליל ולאחר מכן ייפתח תפריט המכיל שלושה פריטים: שחזור JAWS, כיבוי, והפעלת מערכת מחדש. השתמש בנדנדות הניווט לניווט בתפריט ולחץ על לחצני מצב ניווט להפעלת הפריט הנבחר. לסגירת התפריט, לחץ על ה-Shift הימני+נקודה 1. לחלופין, ביכולתך להשתמש בנדנדת הגברת/הנמכת העוצמה לניווט, בלחצן E4 להפעלת פריט, או ב-E1 לסגירת התפריט.

שים לב: השתמש בתפריט החירום במקרים בהם אין ברירה בלבד כיוון שכיבוי או הפעלה מחדש דרך תפריט זה אינה יכולה להבטיח שמירה על נתונים שהינך עובד עליהם מכל סוג. בנוסף, במידה והדיבור של JAWS פועל כעת, יושמע דיבור כפול כיוון שהדיבור בתפריט זה אינו תלוי ב-JAWS.

מצבי צג הברייל

כברירת מחדל, כאשר ה-Focus 40 Blue מחובר ליחידה, הוא פועל כצג ברייל עם ElBraille. למרות זאת, ניתן להשתמש בו גם כמכשיר Focus 40 Blue עצמאי שניתן לחברו למחשב באמצעות חיבור ה-USB-C בצידו של ה-ElBraille או כמכשיר Bluetooth.

לשמיעת המצב הנוכחי של צג הברייל, לחץ על E6. למעבר בין מצבים, לחץ והחזק את E6 עד שתשמע צליל קצר.

כאשר ה-ElBraille פעיל, החלפת מצב צג הברייל תכבה את הצג.

במידה ותחבר את ה-ElBraille למחשב באמצעות חיבור ה-USB-C בצידה הימני של היחידה, המצב של צג הברייל מתחלף באופן אוטומטי לחיבור המחשב, וה-Focus 40 Blue מתנהג כצג עצמאי. לאחר מכן ביכולתך ללחוץ ולהחזיק את E6 למיתוג ה-Focus בין חיבור ל-ElBraille וחיבור למחשב. בעת ניתוק ה-USB, מצב צג הברייל מתחלף באופן אוטומטי לחיבור עם ה-ElBraille.

במידה וה-ElBraille כבוי, הצג מתנהג כאילו הינו צג Focus 40 Blue עצמאי, ולחצני ה-ElBraille אינם עושים דבר.

שים לב: ה-ElBraille ייטען בעת חיבור למחשב באמצעות חיבור ה-USB-C. יחד עם זאת, זמן הטעינה יהיה ארוך משמעותית מאשר עם ספק הטעינה החשמלי המסופק עם המכשיר.

הצגת מידע אודות מצב המכשיר

השתמש במקשי ה-ElBraille בכל עת לבדיקת מצב הסוללה,, החיבור לאינטרנט, או התאריך והשעה.

הקצאות ברירת מחדל של מקשי ElBraille

להלן רשימת הקצאות ברירת מחדל עבור מקשי ה-ElBraille.

שים לב: ביכולתך לשנות את הקצאות ברירת המחדל של המקשים עבור כל מקש מלבד E6.

התפריט הראשי של ElBraille הופך את מכשירך לארגונית יעילה. מתפריט זה, ביכולתך לבצע פעולות יום יומיות שימושיות במהירות, כגון כתיבת פתקים או שימוש במחשבון.

לפתיחת התפריט הראשי של ElBraille, לחץ על E1. תפריט זה מכיל מספר פריטים הכוללים:

השתמש בנדנדות לניווט בתפריט ולחץ על נקודה 8 להפעלת פריט. כל פריט בתפריט מציע גם מקש גישה ייעודי שאותו ביכולתך להקיש לבחירתו. מקשי גישה אלו מוכרזים על ידי JAWS בעת הניווט.

לדוגמה, ביכולתך להשתמש בתפריט זה ליצירת קובץ מלל על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. לחץ על E1, ולאחר מכן לחץ על ל (Dots 1-2-3). עורך המלל נפתח.
 2. הקלד את המלל שלך.
 3. לשמירת הקובץ, לחץ Ctrl+S (אקורד של נקודות 3-8, ולאחר מכן נקודות 2-3-4). נפתחת תיבת הדו-שיח לשמירת קובץ.
 4. הקלד את שם הקובץ ונווט אל כפתור השמירה באמצעות אקורד של נקודות 4-5, ולאחר מכן לחץ על נקודה 8.
 5. לסגירת עורך המלל, לחץ Alt+F4 (אקורד של נקודות 1-6-8, ולאחר מכן נקודות 1-4-5).

למידע נוסף אודות עבודה ביישומים, עיין בעזרה עבור היישום המסוים.

יסודות עבודה עם JAWS ו-Windows על ElBraille

יסודות Windows

השימוש ב-Windows ו-JAWS על ה-ElBraille בעצם זהה לשימוש במחשב Windows רגיל. השינוי היחיד הוא שעם ה-ElBraille, פקודות מבוצעות באמצעות מקשי ה-ElBraille ופקדי ה-Focus Blue. להלן תיאור כיצד לגשת לתכונות הנפוצות יותר של Windows. למידע נוסף, ראה את העזרה של Windows וכמו כן את העזרה של JAWS.

תפריט ההתחלה

לפתיחת תפריט ההתחלה, לחץ על Shift ימני+נקודה 4. המיקוד ימוקם על תיבת החיפוש שבה ביכולתך להתחיל להקליד שם של יישום או הגדרה אותם ברצונך למצוא. לחץ על אחת הנדנדות לניווט ברשימת תוצאות החיפוש ולחץ על נקודה 8 לבחירה באחת מהן.

להצגת רשימת יישומים הנמצאים בשימוש תדיר, קביעת תצורת חשבונך, הצגת כל היישומים, או לכיבוי המכשיר, לחץ על Tab או Shift+Tab (אקורד של נקודות 4-5 או אקורד של נקודות 1-2) לניווט בתפריט ההתחלה. השתמש באחת הנדנדות לניווט בתיבות רשימה ותפריטי משנה. לחץ על נקודה 8 להפעלת הפריט הנבחר או להפעלת כפתור.

לסגירת תפריט ההתחלה, לחץ על אקורד של נקודות 1-3-5-6.

עבודה עם חלונות ותיבות דו-שיח

תיבות דו-שיח של Windows עשויות להכיל מידע מילולי וכמו כן פקדים שונים הכוללים תיבות סימון, כפתורי בחירה, כפתורים, מחוונים, שדות עריכה, וכן הלאה.

לקריאת כותרת החלון, לחץ בו-זמנית על החלק העליון של הנדנדות השמאלית והימנית. לקריאת שורת המצב, לחץ בו-זמנית על החלק התחתון של הנדנדות השמאלית והימנית. לקריאת תוכן תיבת הדו-שיח, לחץ על Shiftימני+נקודות 1-2.

למעבר בין פקדי תיבת דו-שיח, לחץ Tab או Shift+Tab (אקורד של נקודות 4-5 או אקורד של נקודות 1-2). ביכולתך לבחור כפתור בחירה, או לבחור או לנקות תיבת סימון על ידי שימוש במקש הרווח או בלחצן ניתוב סמן. להפעלת כפתור, לחץ על מקש הרווח, נקודה 8, או לחצן ניתוב סמן. כאשר המיקוד נמצא בשדה עריכה, הזן מלל באמצעות מקשי הברייל בסגנון Perkins. להתאמת הערך בתוך מחוון, לחץ על אחת הנדנדות למעבר על פי טווחים קטנים או לחץ על אחת הנדנדות בתוספת מקש בחירה למעבר על פי טווחים גדולים יותר. במידה ותיבת הדו-שיח מכילה עמודים מרובים (כרטיסיות), לחץ על אקורד של נקודות 5-6 או אקורד של נקודות 2-3 למעבר בין הכרטיסיות.

ביכולתך לפתוח מספר יישומים בו-זמנית. תיבת הדו-שיח של רשימת החלונות של JAWS מאפשרת לך לעבור בקלות בין יישומים פתוחים. לפתיחת תיבת הדו-שיח של רשימת החלונות, לחץ על Shift ימני+נקודה 5. השתמש בנדנדות למעבר בין רשימת היישומים הפתוחים ולחץ על נקודה 8 למעבר אל היישום הנבחר.

למידע נוסף, עיין במערכת העזרה של JAWS.

הזנת נתונים

השתמש במקלדת הברייל בסגנון Perkins להקלדת מלל ב-ElBraille. ביכולתך להזין מלל בברייל ממוחשב, או בברייל מקוצר או לא מקוצר (בכל שפה מלבד עברית וערבית, שפות אלו נתמכות בברייל ממוחשב בלבד בשלב זה). במידה ותבחר להקליד בברייל מקוצר, הקלט שלך יתורגם באופן אוטומטי למלל רגיל בדואר אלקטרוני, במסמך, או בטופס הנוכחיים. במידה ויישום או תיבת עריכה מסוימת אינם תומכים בברייל מקוצר, JAWS מכריז “ברייל ממוחשב.” בנוסף, הסמל לתחילת ברייל ממוחשב, נקודות 4-5-6 ולאחר מכן נקודות 3-4-6, מוצג על גבי צג הברייל לציון מקרים בהם ברייל ממוחשב הינו חובה. למידע נוסף, עיין בעזרה של JAWS.

ביכולתך לכתוב ולערוך מלל לא רק ביישומי עריכת מלל, אלא גם בשדות עריכה בתיבות דו-שיח של Windows וכמו כן גם בטפסים בדפי אינטרנט. בכל המקרים, הפקודות לעריכת מלל הן זהות. לתחילת שורה חדשה, השתמש בנקודה 8. להדמיית backspace והסרת התו הקודם, השתמש בנקודה 7. למחיקת התו אשר מתחת לסמן, השתמש בShift שמאלי+D (נקודות 1-4-5) או באקורד של נקודות 1-2-3-4-5-6.

פקודות קריאה וניווט בסיסיות

תיאורצירוף מקשים
קריאת שורה נוכחיתאקורד C (אקורד של נקודות 1-4)
קריאת שורה קודמתאקורד של נקודה 1
קריאת שורה הבאהאקורד של נקודה 4
קריאת מילה נוכחיתאקורד של נקודות 2-5
קריאת מילה קודמתאקורד של נקודה 2
קריאת מילה הבאהאקורד של נקודה 5
קריאת תו נוכחיאקורד של נקודות 3-6
קריאת תו קודםאקורד של נקודה 3
קריאת תו הבאאקורד של נקודה 6
קריאת הכלאקורד של נקודות 1-2-4-5-6

סייר Windows

לפתיחת סייר Windows, לחץ על E1, ולאחר מכן בחר באפשרות הקבצים שלי או לחץ על האות ק (נקודות 1-2-3-4-5). השתמש בנדנדות לניווט ברשימת הקבצים והתיקיות ולחץ על נקודה 8 לפתיחת הפריט הנבחר. לחזרה אל התיקיה הקודמת, לחץ על נקודה 7.

פקודות נפוצות אחרות

תיאורפקודה
העתקה אל הזיכרון הזמניShift שמאלי+C (נקודות 1-4)
גזירה אל הזיכרון הזמניShift שמאלי+X (נקודות 1-3-4-6)
הדבקה מהזיכרון הזמניShift שמאלי+V (נקודות 1-2-3-6)
ביטול פעולה אחרונהShift שמאלי+Z (נקודות 1-3-5-6)
DeleteShift שמאלי+D (נקודות 1-4-5)

הדמיית מקשי מקלדת QWERTY נפוצים על צג הברייל

צירוף מקשי QWERTYצירוף מקשי ברייל
Escapeאקורד Z (אקורד של נקודות 1-3-5-6) או Shift ימני+נקודה 1
Alt (מפעיל את שורת התפריטים בתוך יישום)Shift ימני+נקודה 2
מקש ApplicationsShift ימני+אקורד של נקודה 2
מקש Windows (מפעיל את תפריט ההתחלה של Windows)Shift ימני+נקודה 4
CAPS LOCKShift ימני+אקורד של נקודה 7
BACKSPACEנקודה 7
Enterנקודה 8
Tabאקורד של נקודות 4-5
Shift+Tabאקורד של נקודות 1-2
Homeאקורד של נקודות 1-3
Endאקורד של נקודות 4-6
PageUpלחצן בחירה+נדנדה למעלה או אקורד של נקודות 2-3-7
PageDownלחצן בחירה+נדנדה למטה או אקורד של נקודות 5-6-7
DELETEאקורד של נקודות 1-2-3-4-5-6 או Shift שמאלי+D (נקודות 1-4-5)

הגדרה בסיסית של JAWS

משתמשי ElBraille מקבלים גישה לכל התכונות של JAWS, בדיוק כמו במחשב Windows רגיל. מקטע זה כולל מידע בסיסי שיעזור לך להתחיל. למידע נוסף אודות עבודה עם JAWS, עיין במערכת העזרה של JAWS. לפתיחת העזרה של JAWS, לחץ על Shift ימני+נקודות 2-4-5 לפתיחת החלון הראשי של JAWS, ז לפתיחת תפריט העזרה, ולאחר מכן J.

אשף ההפעלה הראשונית של JAWS

אשף ההפעלה הראשונית של JAWS מאפשר לך להתאים באופן אישי כמה מההגדרות הנפוצות יותר שבהן נעשה שימוש ב-JAWS. ההגדרות כוללות קצב דיבור ופירוט מלל, חיווי בעת הקלדה, הגדרות תרגום ברייל, ועוד. ניתן לגשת לאשף ההפעלה הראשונית בכל עת על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. לחץ על Shift ימני+נקודות 2-4-5 לפתיחת החלון הראשי של JAWS.
 2. השתמש באחת הנדנדות לניווט אל תפריט העזרה ולחץ על נקודה 8.
 3. לאחר פתיחת תפריט העזרה, לחץ על פ (נקודות 1-2-4) לפתיחת אשף ההפעלה הראשונית.

אשף ההפעלה הראשונית בנוי מכמה עמודים של אפשרויות. לאחר ביצוע השינויים שלך בכל עמוד, בחר בכפתור הבא למעבר אל העמוד הבא באשף. בעמוד האחרון, בחר בכפתור הסיום לשמירת השינוייים שלך.

כיבוי הדיבור

במידה והינך מעדיף להשתמש בצג הברייל בלבד, ביכולתך להגביל את כמות הדיבור שתישמע או לכבות אותו לחלוטין על ידי שימוש בפקודה Shift ימני+M (נקודות 1-3-4).

כברירת מחדל, לחיצה על Shift ימני+M מפעילה את תכונת דיבור לפי דרישה אשר מגבילה את הדיבור לפקודות קריאה מסוימות בלבד. תכונת הדיבור לפי דרישה מושלמת למשתמשי ברייל שמוצאים עצמם מבולבלים מרוב עודף דיבור, אך עדיין מעוניינים בדיבור למשימות מסוימות כגון קריאת כותרת חלון, בדיקת תאריך ושעה, או קריאת התו, השורה, המשפט, הפסקה הנוכחיים, או ביצוע הקראת הכל. כאשר תכונת הדיבור לפי דרישה פעילה, לחץ על Insert+רווח (אקורד של נקודות 2-8 ולאחר מכן רווח) ולאחר מכן Shift+S (נקודות 2-3-4-7) להשתקת הדיבור באופן מלא. לחץ על Shift ימני+M שוב למעבר בחזרה אל דיבור מלא.

במידה וברצונך שהפקודה Shift ימני+M תמתג בין דיבור מלא לבין השתקת הדיבור באופן מוחלט, פתח את מרכז ההגדרות, הרחב את קבוצת הגדרות הדיבור, והגדר את הפריט אפשרויות דיבור מופחת להשתקת דיבור. למידע נוסף אודות דיבור לפי דרישה, אנא עיין בעזרה של JAWS.

חיבור לרשת

ElBraille יכול להתחבר לרשתות אלחוטיות. ביכולתך גם לחבר את היחידה לרשתות סלולריות באמצעות מודם הדור הרביעי המובנה. המקטע שלהלן מתאר כיצד להתחבר לרשתות אלו.

חיבור לרשת אינטרנט אלחוטית

 1. לחץ על מקש Windows+I (אקורד של נקודות 4-8, נקודות 2-4) לפתיחת ההגדרות של Windows.
 2. נווט אל רשת ואינטרנט ולאחר מכן לחץ על נקודה 8.
 3. בחר Wi-Fi ולחץ על נקודה 8.
 4. בחר בקישור להצגת רשתות זמינות ולאחר מכן נווט אל רשימת הרשתות הזמינות.
 5. השתמש בנדנדה השמאלית לבחירת הרשת אליה ברצונך להתחבר ולחץ על נקודה 8. תיבת הסימון לחיבור אוטומטי וכפתור החיבור יופיעו. תיבת הסימון נבחרת כברירת מחדל. במידה וברצונך להתחבר אל הרשת פעם אחת בלבד, נקה את תיבת סימון זו.
 6. לחץ על אקורד של נקודות 4-5 לניווט אל כפתור החיבור ולחץ על נקודה 8 שוב. במידה והרשת מאובטחת, תתבקש להזין סיסמה.
 7. הקלד את הסיסמה ולחץ על נקודה 8. במידה והחיבור מוצלח, תראה “מחובר” ליד הרשת הנבחרת ברשימת הרשתות.

חיבור לרשת סלולרית

לפני שתוכל להתחבר לרשת סלולרית לשימוש בנתונים שלה, עליך להפעיל תחילה את המודם הפנימי של ה-ElBraille על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. לחץ על E1 ולאחר מכן כ לפתיחת תפריט כלי העזר של ElBraille.
 2. השתמש בנדנדה השמאלית לניווט אל הגדרות ולחץ על נקודה 8.
 3. בחר במודם ולחץ על רווח להפעלתו.
 4. נווט אל כפתור האישור ולחץ על נקודה 8.

בארצות הברית ובקנדה, מפעילים רבים יזדקקו למספר הזיהוי הבינלאומי (IMEI) של ה-ElBraille שלך להפעלת כרטיס ה-SIM לשימוש על גבי רשת המפעיל. לקבלת מספר ה-IMEI של ה-ElBraille שלך ורישום היחידה על הרשת של מפעילך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על מקש Windows+X (אקורד של נקודות 4-8, נקודות 1-3-4-6) לפתיחת תפריט הקיצורים המהיר.
 2. בחר באפשרות “Windows PowerShell (מנהל)”, יש לוודא כי אכן בוחרים באפשרות המנהל ברשימה.
 3. הקלד netsh mbn show interface ולחץ על נקודה 8. הערך של הפרמטר “מזהה התקן” מוצג. זהו ה-IMEI של מודם ה-ElBraille שלך. אנא הקפד לזכור אותו.
 4. הקלד exit ולחץ על נקודה 8 לסגירת PowerShell.
 5. ספק את מספר ה-IMEI שלך למפעיל הסלולרי לרישום המכשיר על גבי הרשת שלו.
 6. החזק את כרטיס ה-SIM המופעל, כאשר הפינה המעוגלת רחוקה ממך וממוקמת מצד ימין, והכנס אותו אל חריץ ה-Micro-Sim בצידה הימני של היחידה מתחת לחריץ של כרטיס ה-SD עד שהוא משמיע קליק ונכנס למקומו. (החשבון הסלולרי צריך להיות עם נתונים זמינים.)

לאחר שכרטיס ה-SIM מוכנס, ה-ElBraille אמור לעבור באופן אוטומטי לרשת הסלולרית שלך כאשר אין חיבור אינטרנט אלחוטי זמין. על מנת לוודא שביכולתו של ה-ElBraille להשתמש ברשת הסלולרית שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על מקש Windows+I (אקורד של נקודות 4-8, נקודות 2-4) לפתיחת ההגדרות של Windows.
 2. נווט אל רשת ואינטרנט ולחץ על נקודה 8.
 3. בתיבת הרשימה של רשת ואינטרנט, נווט אל סלולרי ולחץ על נקודה 8.
 4. אמת את שם המפעיל הסלולרי שלך ווודא שה-ElBraille מציין “מחובר”.
 5. לחץ על Alt+F4 (אקורד של נקודות 1-6-8, נקודות 1-4-5) לסגירת ההגדרות.

בטיחות ותחזוקה

אין לנסות לתקן את ה-ElBraille או לפתוח את המארז שלו. מוצר זה אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש. כל ניסיון אינו מורשה למתן שירות או החלפת הרכיבים הפנימיים יבטל את אחריות המוצר.

יש להרחיק את ה-ElBraille מאזורים רטובים, מגשם, וממקורות נוזלים אחרים. אין להטביע את ה-ElBraille.

יש תמיד להשתמש ב-ElBraille במקומות בהם הטמפרטורה נעה בין 5° ו-35° C (41° ו-95° F).

אין לאחסן במקומות בהם קיים חשש לטמפרטורות קיצוניות כגון מכונית חונה.

יש להשתמש בספק החשמלי המקורי שסופק עם ה-ElBraille בלבד לטעינת הסוללות הפנימיות שלו. ספקים אחרים עלולים להזיק ליחידה.

פתרון בעיות

בעיהפתרון
המכשיר אינו נדלק.טען את הסוללה עם הספק החשמלי שסופק עם המכשיר. במידה ורמת הסוללה נמוכה מאד, ייתכן שהמכשיר לא יעלה גם כאשר מחובר לחשמל. המתן מספר דקות ולאחר מכן נסה שוב להדליק את המכשיר.
הסוללה אינה נטענת או שזמן הטעינה שלה ארוך מהמצופה.וודא כי הינך משתמש במטען אשר סופק עם המכשיר. במידה והסוללה נטענת, מנורת ה-LED תזהר באדום.
נקודות מיותרות מופיעות על הצג ונקודות נדבקות.נקה את הצג כמתואר במדריך למשתמש של Focus 40 Blue.

שירות ותמיכה טכנית

ביכולתך ליצור קשר עם התמיכה הטכנית לקבלת סיוע טכני.

ליצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני, שלח שאלות ל-support@elitagroup.com.

ליצירת קשר באמצעות הטלפון, התקשר ל-03-5714131.

בעת יצירת קשר, אנא ספק את המידע הבא:

רישום ואחריות

ברכותינו על רכישת ה-ElBraille שלך.

היחידה והעזרים המסופקים איתה מגיעים עם שנתיים אחריות לתקלות ייצור.

שים לב: מכשירים אלו אינם כוללים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש. כל ניסיון אינו מורשה לשירות או החלפת רכיבים פנימיים על ידי פתיחת המארז תבטל את האחריות על המוצר.

אנא צור קשר עם התמיכה הטכנית ב-03-5714131 לקבלת סיוע בתיקון כל תקלה. במידה ויש צורך, נציג התמיכה הטכנית ייצור מספר הרשאה לצורכי החזרה( RMA) שאותו יש לציין על גבי החבילה המכילה את היחידה שהוחזרה. לאחר מכן היחידה והעזרים שלה יוחלפו או יתוקנו בהתאם לצורך.